تبلیغات
خانخودی - مطالب هفته سوم شهریور 1391
 
خانخودی
برای تمامی هم ولایتی ها
 
 

نوع مطلب :
برچسب ها : امام صاق(ع): خانخودی:،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث اول :
من أحب لله و أبغض لله و أعطی لله فهو ممن كمل إیمانه .

امام جعفر صادق (ع) : هر كه برای خدا دوست دارد و برای خدا دشمن دارد و برای خدا عطاء كند ، از كسانی است كه ایمانش كامل است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 189حدیث دوم :
ان المسلمین یلتقیان ، فافضلهما أشدهما حبا لصاحبه .

امام جعفر صادق (ع) : از دو مسلمان كه به هم برخورد می كند آن كه دیگری را بیشتر دوست دارد بهتر است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 193حدیث سوم :
جعل الخیر كله فی بیت و جعل مفتاحه الزهد فی الدنیا .

امام جعفر صادق (ع) : همه خیر در خانه ای نهاده شده و كلیدش را زهد و بی رغبتی به دنیا قرار داده اند .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 194

حدیث چهارم:
اذا أراد الله بعبد خیرا زهده فی الدنیا و فقهه فی الدین و بصره عیوبها و من أوتیهن فقد أوتی خیر الدنیا و الاخرة .

امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خیر بنده ای را خواهد او را نسبت به دنیا بی رغبت و نسبت به دین دانشمند كند و به دنیا بینایش سازد و به هر كه این خصلتها داده شود خیر دنیا و آخرت داده شده .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 196حدیث پنجم:
خف الله كأنك تراه و إن كنت لا تراه فإنه یراك .

امام جعفر صادق (ع) : چنان از خدا بترس كه گویا او را می بینی و اگر تو او را نمی بینی او تو را می بیند .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 110نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث ششم :
كان أمیرالمؤمنین صلوات الله علیه یقول : أفضل العبادة العفاف .

امام جعفر صادق (ع) : امیرالمؤمنین علیه السلام می فرمود : بهترین عبادت عفت است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 125حدیث هفتم :
قال رسول الله : من ترك معصیة لله مخافة الله تبارك و تعالی أرضاه الله یوم القیامة .

امام جعفر صادق (ع) : پیامبر خدا فرمود : هر كه گناهی را برای خدا و ترس از او ترك كند خدا او را در روز قیامت خشنود گرداند .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 128حدیث هشتم :
قال الله تبارك و تعالی : ما تحبب إلی عبدی بأحب مما افترضت علیه .

امام جعفر صادق (ع) : خداوند متعال فرموده است : بنده من با چیزی محبوبتر از انجام واجبات به من دوستی نكند .
اصول كافی ، ج 3 ، ص 129

حدیث نهم :
العباد ثلاثة : قوم عبدوا الله عز و جل خوفا فتلك عبادة العبید و قوم عبدوا الله تبارك و تعالی طلب الثواب ، فتلك عبادة الأجراء و قوم عبدوا الله عز و جل حبا له فتلك عبادة الأحرار و هی أفضل العبادة .

امام جعفر صادق (ع) : عبادت كنندگان سه دسته اند : گروهی خدای متعال را از ترس عبادت كنند و این عبادت بردگان است ، گروهی خدای متعال را به طمع ثواب عبادت كنند و این عبادت مزدوران است . دسته ای خدای متعال را برای دوستیش عبادت كنند و این عبادت آزادگان و بهترین عبادت است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 131حدیث دهم :
إنما خلد أهل النار فی النار لأن نیاتهم كانت فی الدنیا أن خلدوا فیها أن یعصوا الله أبدا . و إنما خلد أهل الجنة فی الجنة لأن نیاتهم كانت فی الدنیا أن لو بقوا فیها أن یطیعوا الله أبدا ، فبالنیات خلد هؤلاء و هؤلاء . ثم تلا قوله تعالی : " قل كل یعمل علی شاكلته " قال : علی نیته .

امام جعفر صادق (ع) : اهل دوزخ از اینرو در دوزخ جاودان باشند كه نیت داشتند اگر در دنیا جاودان باشند همیشه نافرمانی خدا كنند و اهل بهشت از اینرو در بهشت جاودان باشند كه نیت داشتند اگر در دنیا باقی بمانند همیشه اطاعت خدا كنند پس این دسته و آن دسته به سبب نیت خویش جاودانی شدند ، سپس قول خدای تعالی را تلاوت نمود : بگو هركس طبق طریقه خویش عمل می كند . فرمود : یعنی طبق نیت خویش .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 135 - 136

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی :امام صادق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث یازدهم :
لا تكرهوا إلی أنفسكم العبادة .

امام جعفر صادق (ع) : عبادت را به خود مكروه و ناپسند ندارید .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 137حدیث دوازدهم :
ان الله عز و جل إذا أحب عبدا فعمل قلیلا جزاه بالقلیل الكثیر.

امام جعفر صادق (ع) : چون خدای تعالی بنده ای را دوست دارد و او عمل كوچكی انجام دهد ، خدا او را پاداش بزرگ دهد .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 137 – 138حدیث سیزدهم :
الصبر رأس الایمان .

امام جعفر صادق (ع) : صبر سر ایمان است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 140حدیث چهاردهم :
ثلاث من علامات المؤمن : علمه بالله و من یحب و من یبغض .

امام جعفر صادق (ع) : سه چیز از علامات مؤمن است : شناختن خدا و شناختن دوستان و دشمنان خدا .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 192حدیث پانزدهم :
من ابتلی من المؤمنین ببلاء فصبر علیه ، كان له مثل أجر الف شهید .

امام جعفر صادق (ع) : هر مؤمنی به بلائی گرفتار شود و صبر كند ، اجر هزار شهید برای اوست .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 146

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی :امام صادق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث شانزدهم :
محمد بن سلیمان الدیلمی عن أبیه قال : قلت لابی عبدالله - علیه السلام - فلان بن عبادته و دینه و فضله ! فقال : كیف عقله ؟ قلت : لا أدری : فقال : ان الثواب علی قدر العقل .

امام جعفر صادق (ع) : سلیمان دیلمی می گوید : به امام صادق - علیه السلام - عرض كردم فلانی در عبادت و دیانت و فضیلت چنین و چنان است . فرمود : عقلش چگونه است ؟ گفتم نمی دانم . فرمود : پاداش به اندازه عقل است .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 12حدیث هفدهم :
أكمل الناس عقلا أحسنهم خلقا .

امام جعفر صادق (ع) : عاقل ترین مردم خوش خلق ترین آنهاست .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 27حدیث هیجدهم :
قال رسول الله (ص ) : إنا معاشر الانبیاء أمرنا أن نكلم الناس علی قدر عقولهم .

امام جعفر صادق (ع) : پیامبر خدا (ص ) فرموده است:ما گروه پیامبران مأموریم كه با مردم به اندازه عقل خودشان سخن بگوئیم .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 27حدیث نوزدهم :
قال رجل له - علیه السلام - ما العقل ؟ قال : ما عبد به الرحمن و اكتسب به الجنان . قال : قلت : فالذی كان فی معاویة ؟ فقال : تلك النكراء ، تلك الشیطنة ، وهی شبیهة بالعقل ، و لیست بالعقل .

امام جعفر صادق (ع) : شخصی از امام صادق - علیه السلام - پرسید عقل چیست ؟ فرمود : چیزی است كه به وسیله آن خدا پرستش شود و بهشت بدست آید . آن شخص گوید : گفتم پس آنچه معاویه داشت چه بود ؟ فرمود : آن نیرنگ است ، آن شیطنت است ، آن نمایش عقل را دارد ، ولی عقل نیست .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 11

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی :امام صادق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث بیستم :
عبدالله بن سنان قال : ذكرت لابی عبدالله - علیه السلام - رجلا مبتلی بالوضوء و الصلاة و قلت : هو رجل عاقل ، فقال : أبو عبدالله و أی عقل له و هو یطیع الشیطان ؟ فقلت له : و كیف یطیع الشیطان ؟ فقلت له : سله هذا الذی یأتیه من أی شیء هو ؟ فانه یقول لك من عمل الشیطان .

امام جعفر صادق (ع) : ابن سنان گوید به حضرت صادق - علیه السلام - عرض كردم : مردی هست عاقل كه گرفتار وسواس در وضو و نماز می باشد : فرمود چه عقلی كه فرمانبری شیطان می كند ؟ گفتم : چگونه فرمان شیطان می برد ؟ فرمود از او بپرس وسوسه ای كه به او دست می دهد از چیست ؟ قطعا به تو خواهد گفت از عمل شیطان است .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 13حدیث بیست و یک :
قال - علیه السلام - : قال رسول الله : یا علی لا فقر أشد من الجهل ، لا مال أعود من العقل .

امام جعفر صادق (ع) : پیامبر خدا فرموده است : ای علی هیچ تهیدستی سخت تر از نادانی و هیچ مالی سودمندتر از عقل نیست .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 30حدیث بیست و دو :
لیس بین الایمان و الكفر الا قلة العقل قیل : و كیف ذاك یا ابن رسول الله ؟ قال : إن العبد یرفع رغبته الی مخلوق فلو أخلص نیته لله لأتاه الذی یرید فی أسرع من ذلك .

امام جعفر صادق (ع) : میان ایمان و كفر فاصله ای جز كم عقلی نیست . عرض شد : چگونه ای پسر پیغمبر ؟ فرمود : بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود ، در صورتی كه اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزدیكتر از آن وقت به او رسد .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 32 – 33حدیث بیست و سه :
اذا أراد الله بعبد خیرا فقهه فی الدین .

امام جعفر صادق (ع) : چون خدا خیر بنده ای خواهد ، او را در دین دانشمند كند .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 39حدیث بیست و چهار :
لیس بین الایمان و الكفر الا قلة العقل قیل : و كیف ذاك یا ابن رسول الله ؟ قال : إن العبد یرفع رغبته الی مخلوق فلو أخلص نیته لله لأتاه الذی یرید فی أسرع من ذلك .

امام جعفر صادق (ع) : میان ایمان و كفر فاصله ای جز كم عقلی نیست . عرض شد : چگونه ای پسر پیغمبر ؟ فرمود : بنده خدا در حاجت خود متوجه مخلوق می شود ، در صورتی كه اگر با خلوص نیت متوجه خدا شود آنچه خواهد در نزدیكتر از آن وقت به او رسد .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 32 - 33حدیث بیست و پنج :
طلب العلم فریضة .

امام جعفر صادق (ع) : كسب دانش واجب است .

اصول كافی ، ج 1 ، ص 35

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث بیست و ششم :
من زار أخاه فی الله قال الله عز و جل : إیای زرت و ثوابك علی و لست أرضی لك ثوابا دون الجنة .

امام جعفر صادق (ع) : هر كسی كه برای خدا از برادرش دیدن كند ، خدای متعال فرماید : مرا دیدن كردی و ثوابت بر من است و به ثوابی جز بهشت برایت خرسند نیستم .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 255حدیث بیست و هفتم :
تصافحوا فإنها تذهب بالسخیمة .

امام جعفر صادق (ع) : با یكدیگر مصافحه كنید ، زیرا مصافحه كینه را می برد .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 264حدیث بیست و هشتم :
لا یقبل رأس احد و لا یده إلا رسول الله أو من ارید به رسول الله صلی الله علیه و آله .

امام جعفر صادق (ع) : نباید سر یا دست كسی بوسیده شود مگر دست پیامبر خدا صلی الله علیه و آله یا كسی كه از او پیامبر خدا صلی الله علیه و آله قصد شود .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 267

حدیث بیست و نهم :
شیعتنا الرحماء بینهم ، الذین اذا خلوا ذكروا الله .
امام جعفر صادق (ع) : شیعیان ما با یكدیگر مهربانند ، چون تنها باشند خدا را یاد كنند .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 268

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث سی ام :
من أحب الاعمال الی الله عز و جل إدخال السرور علی المؤمن : اشباع جوعته أو تنفیس كربته أو قضاء دینه .

امام جعفر صادق (ع) : از جمله دوست داشتنی ترین اعمال نزد خدای متعال شادی رسانیدن به مؤمن است و سیر كردن او از گرسنگی ، یا رفع گرفتاری او یا پرداخت بدهیش .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 276حدیث سی و یک ام :
قال عن سدیر قال : قلت له - علیه السلام - هل یجزی الولد والده ؟ فقال : لیس له جزاء إلا فی خصلتین یكون الوالد مملوكا فیشتریه ابنه فیعتقه أو یكون علیه دین فیقضیه عنه .

امام جعفر صادق (ع) : سدیر گوید : به امام صادق علیه السلام عرض كردم : آیا فرزند می تواند پدرش را پاداش دهد ؟ فرمود : پاداشی برای پدر نیست جز در دو صورت : پدر برده باشد و پسر او را بخرد و آزاد كند،پدر بدهی داشته باشد و پسر آن را بپردازد .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 237حدیث سی و دوم :
شرف المؤمن قیام اللیل و عزه استغناؤه عن الناس .

امام جعفر صادق (ع) : شرافت مؤمن به شب زنده داری و عزتش به بی نیازی از مردم است .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 218حدیث سی و سوم :
قیل له - علیه السلام - ای الاعمال أفضل ؟ قال : الصلاة لوقتها و بر الوالدین و الجهاد فی سبیل الله عز و جل .

امام جعفر صادق (ع) : به امام صادق علیه السلام عرض شد . كدام اعمال بهتر است ؟ فرمود : نماز در وقت و نیكی با پدر و مادر و جهاد در راه خدای متعال .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 231حدیث سی و چهارم:
مثل الدنیا كمثل ماء البحر كلما شرب منه العطشان ازداد عطشا حتی یقتله .

امام جعفر صادق (ع) : دنیا مانند آب دریاست كه هر چه شخص تشنه از آن بیشتر آشامد ، تشنگیش بیشتر شود تا او را بكشد .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 205

نوع مطلب :
برچسب ها :
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

حدیث سی و پنجم :
من رضی من الله بالیسیر من المعاش رضی الله منه بالیسیر من العمل .

امام جعفر صادق (ع) : هر كه به یك زندگی ساده از خدا راضی باشد خدا هم به عمل اندك او راضی شود .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 207حدیث سی و ششم :
إن كان ما یكفیك یغنیك فأدنی ما فیها یغنیك و إن كان ما یكفیك لا یغنیك فكل ما فیها لا یغنیك .

امام جعفر صادق (ع) : اگر اندازه كفایت ، بی نیازت كند ، كمترین چیز دنیا بی نیازت كند و اگر اندازه كفایت بی نیازت نكند ، هر چه در دنیا هست بی نیازت نكند .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 209حدیث سی و هفتم :
لا تستقل ما یتقرب به إلی الله عز و جل و لو شق تمرة .

امام جعفر صادق (ع) : چیزی كه مایه تقرب به خدای متعال است كوچك مشمار ، اگر چه پاره خرمایی باشد .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 212حدیث سی و هشتم :
اذا هممت بشی ء من الخیر فلا تؤخره ، فان الله عز و جل ربما أطلع علی العبد و هو علی شیء من الطاعة فیقول : و عزتی و جلالی لا أعذبك بعدها أبدا و اذا هممت بسیئة فلا تعملها فانه ربما اطلع الله علی العبد و هو علی شیء من المعصیة فیقول : و عزتی و جلالی لا أغفر لك بعدها أبدا .

امام جعفر صادق (ع) : وقتی اراده كار خیری نمودی تأخیرش مینداز زیرا خدای متعال گاهی بر بنده مشرف می شود كه او مشغول طاعتی است ، پس می فرماید : به عزت و جلالم سوگند كه تو را پس از این هرگز عذاب نكنم و چون اراده گناهی كردی انجام مده ، زیرا گاهی خدا بر بنده مشرف می شود كه او معصیتی انجام دهد ، پس می فرماید : به عزت و جلالم كه تو را بعد از این دیگر نخواهم آمرزید .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 213حدیث سی و نهم :
لو یعلم المؤمن ما له من الأجر فی المصائب لتمنی أنه قرض بالمقاریض .

امام جعفر صادق (ع) : اگر مؤمن پاداشی را كه برای مصیبتها دارد بداند ، آرزو می كند كه او را با قیچی تكه تكه كنند .

اصول كافی ، ج 3 ، ص 354حدیث چهلم :
سئل النبی (ص ) : ما كفارة الاغتیاب قال : تستغفر الله لمن اغتبته كلما ذكرته .

امام جعفر صادق (ع) : از پیغمبر پرسیدند : كفاره غیبت چیست ؟ فرمود : برای آن كس كه غیبتش كردی هر زمان به یادش افتادی از خدا طلب آمرزش كنی .

اصول كافی ، ج 4 ، ص 61

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی :امام صادق،
لینک های مرتبط :


سه شنبه 21 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی
بسم الله الرّحمن الرّحیم
قال امام صادق (ع) :

اِمتَحِنُوا شِیعَتَنا عِندَ ثَلاثٍ:

عِندَ مَواقیتِ الصلَواتِ کیفَ مُحافَظَتُهُم علَیها،

وعِندَ أسـرارِهِم کیفَ حِفظُهُم لَها عَن عَدُوِّنـا،

و إلى‏ أموالِهِم کیفَ مُواساتُهُم لإِخوانِهم فیها


شیعیان ما را در سه چیز بیازمایید :

در مواظـبـت بر اوقـــات نمـــازها ،

در نگهدارى اسرارشان از دشمنان ما

و در همدردى و کمک مالى به برادرانشان

(میزان الحکمه، باب صفات الشّیعه)

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی :شهادت امام صادق،
لینک های مرتبط :


سیره ى امام صادق علیه السلام 
1 علم 
الف قال الصادق علیه السلام : انّ عندنا سرا من سرّ الله و علما من علم اللّه لا یحتمله ملك مقرب و لا نبى مرسل و لا مؤ من امتحن الله قلبه للایمان و الله ما كلف الله احدا ذلك الحمل غیرنا. بحار / 25 / 385
ب مالك بن انس گوید: ما راءت عین و لا سمعت اذن و لا خطر على قلب بشر افضل من جعفر بن محمد الصادق فضلا و علما و عبادة و ورعا. بحار / 47 / 28
ج ینقل عن الصادق من العلوم مالا ینقل عن احد و قد جمع اصحاب الحدیث اسماء الرواة من الثقاة على اختلافهم فى الاراء و المقالات و كانوا اربعة الاف رجل .
بحار / 47 / 27
2 عبادت  
مالك بن انس گوید: ... فما كنت اراه الاّ على ثلاث خصال اما مصلیا و اما صامتا و امّا یقرء القراءن و لا یتكلم فیما یعنیه فكان من العلماء العباد الذین یخشون الله عزّوجلّ.بحار / 17 / 32
3 عرفان 
كان كلما همّ الى التلبیه انقطع الصوت فى حلقه ... فقلت قل یابن رسول الله و لابدّ لك من ان تقول فقال : یابن ابى عامر! كیف اجسر ان اقول لبیك اللهم لبیك و اخشى ان یقول عزّ و جلّ لى لا لبیك و لا سعدیك . بحار / 47 /1 6
4 احسان  
نام رجل من الحاج فى المدینه فتوهّم ان همیانه سرق فخرج فراءى الصادق علیه السلام مصلیا و لم یعرفه فتعلق به و قال له : انت اخذت همیانى ؟ قال : ما كان فیه ؟ قال : الف دینار قال : فحمله الى داره و وزن له الف دینار و عاد الى منزله و وجد همیانه فعاد الى جعفر علیه السلام معتذرا بالمال فابى قبوله و قال شى ء خرج من یدى لا یعدلىّ. قال فساءل الرجل عنه فقیل هذا جعفر بن محمد الصادق علیه السلام . بحار/47/24
5 توسل 
عن داود الرقى قال : انّى كنت اسمع ابا عبدالله اكثر ما یُلّح به فى الدعاء على الله بحق الخمسة یعنى رسول الله و امیر المؤ منین و فاطمة و الحسن و الحسین علیهم السلام .
وسائل / 4 / 139
6 حلم و بردبارى 
انه دخل سفیان الثورى على الصادق علیه السلام فراءه متغیر اللون فساءله عن ذلك فقال : كنت نهیت ان یصعدوا فوق البیت فدخلت فاذا جاریة من جوارى ممّن تربّى بعض ولدى قد صعدت فى سلّم و الصبىّ معها فلما بصرت بى ارتعدت و تحیّرت و سقط الصبىّ الى الارض فمات فما تغیّر لونى للصّبى و انما تغیّر لونى لما ادخلت علیها من الرعب و كان علیه السلام قال لها انت حرة لوجه الله لا باءس ‍ علیك مرتین . بحار / 47 / 24
اشاره 
ابراهیم بن ادهم گوید: همراه امام صادق علیه السلام بودم ناگهان شیرى نزدیك آمد. امام علیه السلام گوش شیر را گرفتند و او را دور ساختند. بعد فرمودند: اگر مردم از خداوند اطاعت مى كردند هر آینه بارهاى سنگین خود را با این حیوانات حمل مى كردند. (اما ان الناس لو اطاعو الله حق طاعته لحملوا الیه اثقالهم ) سفینه 1 / 86
سیره ى امام كاظم علیه السلام 
1 علم و دانش  
اعترف هارون الرشید الذى هو خصم الامام ... حینما ساءله ولده الماءمون عن اكباره و تقدیره له فقال له : یا بنى هذا امام الناس و حجة الله على خلقه و خلیفته على عباده انا امام الجماعة فى الظاهر. و انه و الله لاَحّق بمقام رسول الله منّى و من الخلق جمیعا. و واللّه لو نازعنى فى هذا الامر لاخذت الذى فیه عیناه فان الملك عقیم . یا بنّى هذا وارث علم النبیین هذا موسى بن جعفر ان اردت العلم الصحیح تجده عند هذا.ینابیع المودة / 3 / 32
2 عبادت  
قال السید بن الطاووس 2: ... موسى بن جعفر ... كان یحیى اللیل بالسهر الى السحر بمواصلة الاستغفار. بحار / 102 / 16
3 تلاوت قرآن 
و كان احسن الناس صوتا بالقرآن و كان اذا قرء یحزن و بكى السامعون لتلاوته و كان یبكى من خشیة الله حتى تخضّل لحیته بالدموع .مناقب / 4/ 318
4 جود و بخشش  
كان موسى بن جعفر علیه السلام اذا بلغه عن الرجل ما یكره بعث الیه بصرّة دنانیر فكانت صراره مابین الثلاثماءة الى الماءتین دینار فكانت صرار موسى مثلا.مقاتل الطالبین /499
5 دعا به هنگام سجده 
و كان علیه السلام یقول فى سجوده : قبح الذنب من عبدك فلیحسن العفو و التجاوز من عندك . بحار / 48 / 101
6 دعاى همیشگى 
و كان یدعوا كثیرا فیقول : اللهم انى اساءلك الراحة عند الموت و العفو عند الحساب و یكرّر ذلك . بحار / 48 / 101
7 رسیدگى به مستمندان 
و كان یفتقد فقراء المدینة فى اللیل فیحمل الیهم الزبیل فیه العین و الورق و الادقّه ... فیوصل الیهم ذلك و لا یعلمون من اىّ جهة هو. بحار / 48 / 1011 02
8 استغفار روزانه 

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی:روستای خانخودی:شهادت:امام صادق(ع)،
لینک های مرتبط :


جمعه 17 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

سیگاری ها برای ارامش به یه نخ سیگار محتاج هستن.
ایا اینهمه ادم نمیتونه کار یک نخ سیگارو بکنه؟

 

نمی دانم آخر این دلتنگی ها به کجا خواهد رسید!
دنیا پــــــُر شده از قاصدکهایی که
راهشان را گم می کنند!!
نـــــــه میتوانی خبری دهی
و نــــــــه خبری بگیری !

آقـای ِ شهـردار! بـگوییـد ایـن قـدرعـوض نکـننـد رنـگ و روی ِ ایـن شـهرِ لـعنتـی را ... ایـن پیـاده رو هـا ... میـدان هـا ... رنـگ و روی ِ دیـوار هـا ... /خـاطراتـم/ دارنـد از بیـن می رونـد.......

 

هنوز تا آمدنت خیلی مانده
وقت دارم لباس عوض کنم
یک لیوان چای بنوشم
چند كتاب بخوانم
و احتمالا یك عمر به تنهائی زندگی کنم...

 

برای دیدنت باید دل به بیــــراهــه ها سپرد!
هیـــچ صراط مستقیمی ما را به هم نمی رساند...

 

 

وقتی پروانه درتارعنكبوت بیفته تازه قصه زندگی آغازمیشه چون نه میتونه پرواز كنه نه بمیره...

 

 

 

از تحمل که گذشتم به تحمل خوردم
دردم این بود که از یار خودی گل خوردم
حرفی از تحمل بد اندیش به یک مست زدند
باختم!خر بازی همگی دست زدند
از تو آغاز شدم تا که به پایان برسم
رفتم از کوچه که شاید به خیابان برسم

 

وقتی میگم آدم انتقاد پذیریم , همه سعی میکنن بهم ثابت کنن ظرفیتشو ندارمنوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی: روستای خانخودی :گیور : دزیان:پیامکزیبا: اس ام اس : زیبا: تاریخ: ایران: استان: سمنان: شاهرودک بیارجمند: خارتوران:زمان اباد : رضا اباد: اسبکشان:پارک ملی:،
لینک های مرتبط :


جمعه 17 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

 

لــــــــحظه های ســــکوتم؛
پـــــر هیاهــــــــــو ترین دقــــایق زندگیم هستند
مــــــملو از آنــــــچـــه
مــــی خواهم بـــــــــــــــگویم
و
نــــــــــــمی گـــــویم...!!!

 

مهربانیت را به دستی ببخش ؛ که می دانی با او خواهی ماند ....
وگرنه حسرتی می گذاری بر دلی که دوستت دارد ... !!!

بعضی ها را باید از دور دوست داشت ...
نزدیکشان که بشوی ؛ می فهمی چه میگویم ... !!!

 

بفهـــــــــــم لعنتـــــی !
دارد نــــاز تـــــو را میکشــــد
دختــــــری کـــه از غـــرور خورشـــید هـــم بــه گــرد پایــــش نمـی رســــد . . .

 

 

یه وقــــتایی که دلت گـرفته ؛
بغض داری ،
آروم نـیستی !
دلت بـــراش تـنگ شده ....
حـوصله ی هـیـچـکسو نـداری !
به یــاد لحظه ای بیفت کـه :
اون هــمه ی بی قـراری هــای تـو رو دیـــد؛
امــا ....
چـشمـاشـو بست و رفــت ... !!!

 

گاهی آنقدر زن میشی که جوابِ نامردی را با مَردانگی میدی...
صفتِ ضعیفه را روی نامرد ها بایدگذاشت...
نه روی جسمِ ظریف و زیبایِ زنانه ات ...

 

 

عده ای مثل قرص جوشانند، در لیوان آب که بیندازیشان طوری غلیان کرده و کف می کنند که سَر می روند اما کافی ست کمی صبر کنی، بعد می بینی که از نصف لیوان هم کمتر هستن

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی: روستای خانخودی :گیور : دزیان:پیامکزیبا: اس ام اس : زیبا: تاریخ: ایران: استان: سمنان: شاهرودک بیارجمند: خارتوران:زمان اباد : رضا اباد: اسبکشان:پارک ملی:،
لینک های مرتبط :


جمعه 17 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

امروز صبح وقتی از خواب برخاستی، تو را تماشا کردم و امید داشتم که با من حرف بزنی. فقط چند کلمه و یا از من به خاطر اتفاق خوبی که دیروز در زندگی تو افتاد، تشکر کنی. اما تو سرگرم پوشیدن لباس بودی.

هنگامی که میخواستی از خانه بیرون بروی، میدانستم که میتوانی چند دقیقهای توقف کنی و به من سلام کنی، اما تو خیلی سرگرم بودی. زمانی که پانزده دقیقه بیهوده بر روی صندلی نشسته بودی و پاهایت را تکان میدادی، فکر میکردم که میخواهی با من سخن بگویی، اما تو به سوی تلفن دویدی و با یکی از دوستانت تماس گرفتی تا از چیزهای بیاهمیت بگویی. من با صبر و شکیبایی در تمام مدت روز تو را نگاه میکردم ولی تو آنقدر مشغول بودی که هیچچیز به من نگفتی.

موقع خوردن نهار متوجه شدی که چند نفر از دوستانت قبل از غذا کمی با من حرف میزنند، اما تو چنین کاری نکردی. باز هم زمان باقی است و امیدوارم که تو سرانجام با من حرف بزنی. به خانه رفتی و به نظر میرسید که کارهای زیادی برا ی انجام دادن داری، بعد از انجام چند کار، تلویزیون را روشن کردی و وقت زیادی را در برابر آن سپری کردی. من باز هم با شکیبایی منتظر ماندم تا بعد از تماشای تلویزیون و خوردن غذا با من حرف بزنی. هنگام خوابیدن گمان کردم که خیلی خستهای. بعد از گفتن شببهخیر به خانواده، سریعاً به سوی رختخواب رفتی و خوابیدی. مهم نیست. شاید نمیدانستی که من همیشه با تو هستم.

من بیش از آنچه تو بدانی، صبر پیشه کردم، من حتی میخواستم به تو بیاموزم که چگونه با دیگران صبور و شکیبا باشی.

من به تو عشق میورزم و هر روز منتظرم تا با من حرف بزنی.

چقدر مکالمهی یکطرفه و یکجانبه، سخت است!

بسیار خوب، تو یک بار دیگر از خواب برخاستی و من نیز یکبار دیگر فقط به خاطر عشقی که به تو دارم، منتظر خواهم ماند. به این امید که امروز کمی از وقتت را به من اختصاص دهی. روز خوبی داشته باشی.


«دوست تو، خدا»
نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی: روستای خانخودی :گیور : دزیان:خانخودی: روستای خانخودی :گیور : دزیان:پیامکزیبا: اس ام اس : زیبا: تاریخ: ایران: استان: سمنان: شاهرودک بیارجمند: خارتوران:زمان اباد : رضا اباد: اسبکشان:پارک ملی:،
لینک های مرتبط :


جمعه 17 شهریور 1391 :: نویسنده : وحید کریمی

اس ام اس زیبا

 

گر گرد کسی بسیار گردی
گرچه بس عزیزی ، خوار گردی . .

 

سکوت میکنم
نه به احترام آنان که از فریادم خسته شدند!
نه برای آنانی که به دنبال سکوتم هستند!
نه برای دل او که میخواهد با سکوتم،مرا بشکند!
و نه برای بودنی تکراری
سکوت میکنم،
چون صدای تو را در سکوت می شنوم
تو که تمام دنیای پر از فریادم را به یکباره خاموش کردی،
و به من سکوت را هدیه دادی..

 

سرم درد میکند برای دردسر!
و تو میدانی آنقدر دوستت دارم
که حتی اگر سرم به سنگ بخورد
یا سنگ به سرم !!
از این دوستت دارم دست بر نخواهم داشت

دلم را اشتباهی بردی...
فراموش کن....!
حتی برای دادنش هم برنگرد.......
.......از آن هم گذشتم........!!!

 

گاهـــــی آدم دلـــــش میخواهد
کفش هایش را در بیاورد،
یواشکــــی نوک پا نوک پا
از خودش دور شـــــــــود،
بعد بزند به چاک
فرار کند از خودش ..

 

 

دلم تنگ است ...
پرواز میخواهم؛
تا كجایش را نمیدانم؟
از زمین و آدمهایش بیزارم ...

نوع مطلب :
برچسب ها : خانخودی: روستای خانخودی :گیور : دزیان:پیامکزیبا: اس ام اس : زیبا: تاریخ: ایران: استان: سمنان: شاهرودک بیارجمند: خارتوران:زمان اباد : رضا اباد: اسبکشان:پارک ملی:،
لینک های مرتبط :
( کل صفحات : 2 )    1   2   
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : وحید کریمی
نویسندگان
جستجو

آمار وبلاگ
کل بازدید :
بازدید امروز :
بازدید دیروز :
بازدید این ماه :
بازدید ماه قبل :
تعداد نویسندگان :
تعداد کل پست ها :
آخرین بازدید :
آخرین بروز رسانی :
<